D44,,- Un xec del Banco Exterior de España, a Guinea, i el seu titular : Manel Gramunt

Tres imatges del mateix document… Un dia vaig tenir ocasió de comprar aquest document, en un portal de coleccionisme, i ara hem permet fer aquesta entrada, i el seu comentari. De principi no té cap identificació del lloc de l’oficina del Banc a que correspon, però al incorporar el segell fiscal que diu “Guinea Española”, … More D44,,- Un xec del Banco Exterior de España, a Guinea, i el seu titular : Manel Gramunt

D43- Les primeres cèdules personals, l’antecedent del DNI…

els documents d’identificació formen de per si tota una varietat d’elements suceptibles de ser col·leccionables. Les cédules personals, els salvaconductes i visats, els passaports… les diferents classes i províncies en què van ser expedits, els relatius a períodes concrets de la nostra història o els emesos per ajuntaments o Generalitat de Catalunya… fins a la … More D43- Les primeres cèdules personals, l’antecedent del DNI…

D42,,- 100 anys del “Régimen Obligatorio de Retiros Obreros”…

Si el segle XIX, va representar la transformació organitzativa i politica d’Espanya, el segle XX ha estat el de la regulació de les relacions laborals i socials, i moltes de les avantatges actuals tenen els seus primers principis fa un segle; les reglamentacions laborals, els drets dels treballadors i la seva seguretat, els convenis col.lectius, … More D42,,- 100 anys del “Régimen Obligatorio de Retiros Obreros”…

D41 – Els xecs bancaris i d’empresa, i la seva compensació…

El xec, es una ordre de pagament, per escrit, emesa per el titular dels Fons, perquè una tercera persona (generalment el banc), faci efectiu l’import que hi consta, amb les limitacions que hi posa l’emissor.Prioritàriament la disposició de fons s’hauria de fer, personalment. per el propi titular, a l’oficina on els té dipositats, però el … More D41 – Els xecs bancaris i d’empresa, i la seva compensació…

D39,,- Factures : el disseny també, als documents habituals…

Analitzarem la factura, de fa un segle, com a element col.leccionable ja què, avui en dia, la majoria de factures és troben normalitzades, una gran majoria són emeses per ordinador o és trameten de forma electrónica.Es pot definir, la factura, com un document mercantil vàlid per a ratificar una transacció, amb transcendència fiscal, que reflexa … More D39,,- Factures : el disseny també, als documents habituals…

D38,,- “P. Baurier e Hijo” tres documents que ajuden a recuperar la història d’aquesta tèxtil… (f1)

De vegades alguns documents que localitzo, en algun portal de col.leccionisme, per ampliar el nombre i varietat de documents, poden portar alguna sorpresa : dos d’aquests documents, m’han recordat el nom de Baurier i, revisant els documents classificats, vaig confirmar que ja en tenia un altre d’aquesta empresa.Aquests documents són : una lletra de canvi, … More D38,,- “P. Baurier e Hijo” tres documents que ajuden a recuperar la història d’aquesta tèxtil… (f1)

D37 – El rebut : un justificant d’ús habitual de tots els temps…

Podríem definir el rebut com un document, en paper, que acredita un fet ja sigui un pagament, una recepció o qualsevol altre circumstància que requereixi un comprovant del fet.Qui emet el document és qui rep el diner, qui emet la factura, o el beneficiari (creditor), i qui paga que és la part deutora.No sempre el … More D37 – El rebut : un justificant d’ús habitual de tots els temps…

D36,- Els bens abandonats… un dels millors negocis de l’estat…

Avui en dia amb la digitalització i l’intercanvi d’informació és molt dificil que s’escapi del nostre control, tenir un compte obert sense recordar-ho; també perquè el nombre d’entitats s’ha reduït d’una forma molt noable… Si ens situem a l’etapa de la postguerra espanyola, hi havia una casuística molt ample : persones què podien haver mort … More D36,- Els bens abandonats… un dels millors negocis de l’estat…

D35,,-Elements per conèixer l’antiguitat d’una targeta comercial…

Hi ha diferents elements que ens permetrien cnoèixer d’una forma aproximada l’antiguitat de la mateixa, si considerem que aquest pot ser un criteri de classificació de les mateixes.Descartem d’inici dues opcions :1, Si hem estat nosaltres qui l’hem recollida del propi establiment, ens permetrà situar-la en un periode determinat.2, Si tenim més d’una tarja de … More D35,,-Elements per conèixer l’antiguitat d’una targeta comercial…