D11 – De Ford a Nissan : La campanya publicitaria de Ford Motor l’any 1926 (i alguns el 1925 i 1927), a “La Vanguardia”… (c2)

L’any 1925, la publicitat, en general, acostumava a esser informativa, i poc pensada cap a col.lectius determinats. Els anuncis de les Agencies Ford anaven en aquest sentit, i estaven inserides amb el nom el concesionari. Reprodueixo dues insercions, i una darrera generica del tipus d’anuncis habituals : Alguns concessionaris també aprofiten la seva vinculació amb … More D11 – De Ford a Nissan : La campanya publicitaria de Ford Motor l’any 1926 (i alguns el 1925 i 1927), a “La Vanguardia”… (c2)