D19x – La Caixa d’Estalvis de la Generalitat (1931-1939)…(d5)

L’any 1931, la “Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona” ,modifica la seva denominació a “Caixa d’Estalvis de la Generalitat”, amb una expansió que la portará a obrir oficines mes enlladels limits provincials de Barcelona: com a fet mes destacat d’aquest periode apart de l’increment substancial de les seves operacions, esla inauguració l’any … More D19x – La Caixa d’Estalvis de la Generalitat (1931-1939)…(d5)