M08 – Descendents de la Gertrudis Monés Busquets… (FAM02)

A la web de “family search” hi ha el registre d’un acta de bateig (a l’església de Sant Boi de Llobregat d’en Jaume Salvador Vicenç Marti i Monés, (fill de Salvador Marti i de na Gertrudis Monés), amb data 17 de juny de 1881.La Gertrudis Monés ja figurava a l’arbre general de 1996, al full … More M08 – Descendents de la Gertrudis Monés Busquets… (FAM02)