M14 – FORCADA MONÉS : Els fills de la Gaietana/Cayetana Monés i de la Isabel Monés…(FOR03)

De l’Agusti Forcada tenim indicis del padró convivint amb la Gaietana (Cayetana); al padró de 1850, del qual reproduïm el buidatge que va fer “historiadesarria.com”, deduïm que tenia una filla, la Enriqueta, nascuda al mateix any del cens, que més tard no apareix i hem de deduir que va morir de petita.Hi ha un segon … More M14 – FORCADA MONÉS : Els fills de la Gaietana/Cayetana Monés i de la Isabel Monés…(FOR03)