C04 – Que es la comptabilitat…

La comptabilitat es quelcom que ens envolta, es transversal, i ens permet mesurar-nos (tant a nivell domèstic com d’empresa)…; malgrat que us estigui transmetent el meu entusiasme e implicació, cal que ho raoni, i us –intenti- convèncer : D’entrada, la paraula prové del llatí “computare”, que podríem traduir com comptar, mesurar, comparar…; però la comptabilitat … More C04 – Que es la comptabilitat…

M22 – CERCANT : Manuel Monés a Ripoll… (FAM07)

A finals del segle XIX, la nostra família es trobava arrelada a l’entorn de Barcelona, principalment, el Prat, Barcelona, Badalona i de forma mes esporàdica en altres indrets propers.El que sobta es trobar un Monés, a la capital del Ripollès amb un nom, el de Manel, poc freqüent, a la vegada que l’accent en la … More M22 – CERCANT : Manuel Monés a Ripoll… (FAM07)