M28 – Joaquim Forcada i els terrenys a Montjuich: importància i polémica a la premsa de l’epoca…: Resum dels fets (FOR06)

Una de les funcions d’aquest bloc ha estat recollir de la premsa de l’epoca qualsevol indici de membres de la familia, i donar-hi visibilitat. Crec que aquesta compravenda dels terrenys a Montjuich, té la suficient transcendencia, com perque li dediquem unes entrades especifiques.Mes enllà de tots aquests indicis i consideracions reflectits a la premsa de … More M28 – Joaquim Forcada i els terrenys a Montjuich: importància i polémica a la premsa de l’epoca…: Resum dels fets (FOR06)