M35 – Commemoracions, fites i aniversaris… (FAM08)

En aquests mesos propers s’acomplira entre d’altres anivsersaris de fets relacionats amb membres familiars Monés, entre d’ells el centenari de la graduació com a Arquitecte d’en Ramon Forcada Ramoneda, i per tant l’inici d’una nissaga d’arquitectes i constructors barcelonins, i el 150 aniversari de la guerra FrancPrussiana de 1870-1871, on hi va participar activament el … More M35 – Commemoracions, fites i aniversaris… (FAM08)