C13 – La comptabilitat : un manual o una ciència…

Fa mes de 45 anys que es va publicar el Peimer Pla General Comptable espanyol; era un momen en que a les Escoles de Comerç estudiavem la comptabilitat com una assignatura mes de concepte, que no pas una ciencia.A nivell empresarial va suposar un avanç empresarial, ja que molts paisos no en tenien; el temps … More C13 – La comptabilitat : un manual o una ciència…