L43 – OPINIÓ I RECURSOS : l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) 100 anys : reproducció en xarxa, i llibres indexats…

Parlar de’Arxiu de Tarragona (AHAT – Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona), i encara mes en aquest any del centenari de la seva fundació, es quelcom de justícia dedicar-hi aquestes línies de difusió. Per les persones que ens acostem a la historia famialiar i en cerquem lligams i parentius, tenir les documentacions de les parroquies del … More L43 – OPINIÓ I RECURSOS : l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) 100 anys : reproducció en xarxa, i llibres indexats…