L71x- Els Mossens i el Jutge Municipal a Llorac (1876)… (C16)

En aquesta edició del DOP de Tarragona es publica la Circular del “Instituto Geografico y Estadistico”, amb la liquidació dels Mossens i Jutges Municipals per “… los trabajos extraordinarios de extender las papeletas facilitadas para conocer el movimiento de población de 1876…”.Donada la poca historigrafia de que disposem a Llorac, aquest BOPT, ens ratifica els … More L71x- Els Mossens i el Jutge Municipal a Llorac (1876)… (C16)