M56 – On retrobar la petjada i record dels “indians” a Catalunya, avui… (AME03)

Els “indians”, o “americanos”, son els nom amb que seran coneguts els homes retornats d’Amèrica amb fortuna, i que s’instal·len a la seva terra; molts d’altres arrelaran a Cuba, però mantindran la seva vinculació amb familiars residents a Catalunya i no perdran les seves arrels.Els “indianos” seran percebuts com uns nou rics, que ara viuen … More M56 – On retrobar la petjada i record dels “indians” a Catalunya, avui… (AME03)