C34x- La Vanguardia : 50.000 realitats…

Aquest diari ha format part del meu imaginari, de llegir i gaudir de les seves pagines; recordo que el meu pare ja el llegia, especialment els diumenges, en que tenia varies parts i, en alguns anys, una d’específica per als anuncis de recerca de feina o de classificats, uns anuncis per paraules, distribuïts per categories, … More C34x- La Vanguardia : 50.000 realitats…