M63.- La família Martínez Monés, a Guinea (1936)… : Dels fets de Santa Isabel a la ocupació de la emisora de Bolondo… (GUI05)

La Ramona Via, en el seu dia, hem va fer arribar, el llibre “Guinea Martir”, què amb molt de gust vaig retornar-li al seu fill; és un llibre que l’any 1968 havia localitzat, i comprat, als “Encants” del diumenge al Mercat de Sant Antoni (Barcelona), és un element què ens aporta una visió propera i … More M63.- La família Martínez Monés, a Guinea (1936)… : Dels fets de Santa Isabel a la ocupació de la emisora de Bolondo… (GUI05)