M64,,- El “Mendez Nuñez”: el vaixell que podria haver capgirat la història de Guinea, a la Guerra Civil…

Per complementar aquest relat dels fets de la guerra civil a la colonia de la Guinea, crec que es important fer esment dels viatge,s e incidències, d’aquest vaixell de la marina espanyola, a l’inici de la guerra civil; en trobem constància a la premsa de l’època,, en el llibre d’en Pozanco, i en el de … More M64,,- El “Mendez Nuñez”: el vaixell que podria haver capgirat la història de Guinea, a la Guerra Civil…