M66 – Adeu a la Guinea, i l’accidentat camí de retorn al Prat… (GUI07)

No hi ha molts documents gràfics de l’estada dels Martínez Monés a la Guinea i, entre ells aquestes que encapçalen l’entrada; la primera amb els fills petits i les altres de paisatges propis de l’indret…; en aquest moment del relat ells abandonaran sobtadament i definitivamernt un territori que els havia acollit cinc anys, i on … More M66 – Adeu a la Guinea, i l’accidentat camí de retorn al Prat… (GUI07)