C57,- Que son les amortitzacions i la seva validesa avui…

En un sentit practic, podem definir l’amortització, com la repercusió periodica, per l’utilitzaci´’ d’un immobilitzat (basicament)perque formi part d’una despesa perla seva perdua de valor. Si agafem un exemple diriem que si a nivel personal comprem un vehicle, en tenim suficiente amb la corrent económica del seu pagament, ja que será per a uns particular … More C57,- Que son les amortitzacions i la seva validesa avui…