C60,- Pressoners de la nostra experiencia ?…

Aquesta reflexió afecta a un nombre important de professions, on una part de la nostra responsabilitat o de les accions que decidim, o de les afirmacions que fem venen influenciades per l’efecte d’experiències viscudes. Aquesta influencia, que en la majoria de vegades es positiva, perquè ens complementa la vessant més teòrica del que anem a … More C60,- Pressoners de la nostra experiencia ?…