M71,- Tres vaixells en la història de la Guinea colonial dels anys 30 del segle passat : L’enfonsament del “Brazza” (GUI10)

Les guerres mundials han deixat en l’anonimat moments tragics, que han patit en la soletat els familiars dels viatgers que hi varen morir, o ser rescatats, amb l’indiferencia de la premsa escrita, que per motius e interessos politics, no en va fer esment. El Cap de Fisterra (o Finisterre), ha estat durant moltes generacións el … More M71,- Tres vaixells en la història de la Guinea colonial dels anys 30 del segle passat : L’enfonsament del “Brazza” (GUI10)