C66,,- Quan no calculem els costos des del principi…

Als reptes de ser emprenedor, i moltes vegades autònom, si afageixen alguns elements que poden distorsionar l’empenta inicial i que cal resoldre en els primers temps. Per ajudar a reflexionar-hi, us faig avinent un decàleg de suggeriments, que us hi podrien ajudar : 1, Separeu els comptes particulars, dels de l’activitat econòmica; a cadascun d’ells … More C66,,- Quan no calculem els costos des del principi…