L133,,- Pla de Protecció o Consorci, per al nucli històric de Santa Coloma ? : és el moment de la col.laboració privada i publica… (D20)

El sector històric de Santa Coloma de Queralt, encerclat per les seves muralles, requereix d’una mirada conjunta amb tots els agents que hi participen : veïns, comerciants, visitants… i resoldre aquelles temàtiques que no afavoreixen la seva accessibilitat : manca d’estacionaments, de comerços o d’activitat.El carrer Major, en molts altres indrets es el reflex del … More L133,,- Pla de Protecció o Consorci, per al nucli històric de Santa Coloma ? : és el moment de la col.laboració privada i publica… (D20)