L157.,- La conservació del Molì del Carras, i la recerca del patrimoni fluvial del Riu Corb : qüestió pendent ?… (C39)

En la ressenya “Estudi documental del Castell de La Cirera” es fa constar a la pàg 18 “…Quan al 1364 Alanyà va adreçar-se al rei de nou, el molí es trobava en ruines…”; és en aquest any que Guillem d’Alenya figura com a Senyor dels castells de Llorac i de La Cirera.Si aquest molí es … More L157.,- La conservació del Molì del Carras, i la recerca del patrimoni fluvial del Riu Corb : qüestió pendent ?… (C39)