D42,,- 100 anys del “Régimen Obligatorio de Retiros Obreros”…

Si el segle XIX, va representar la transformació organitzativa i politica d’Espanya, el segle XX ha estat el de la regulació de les relacions laborals i socials, i moltes de les avantatges actuals tenen els seus primers principis fa un segle; les reglamentacions laborals, els drets dels treballadors i la seva seguretat, els convenis col.lectius, … More D42,,- 100 anys del “Régimen Obligatorio de Retiros Obreros”…