L26 – ACULL LA CIRERA : Reptes e il.lussions… (C05)

El dia dos d’aquest mes s’ha constituit aquesta entitat, amb seu al local social de La Cirera, i el dia 7, en representació dels fundadors, vaig presentar els documents corresponents als “Serveis Territorials de Justicia a Tarragona”, per a la seva inscripció.Us reprodueixo el contingur de l’article 2 dels estatuts socials,on hi consten les finalitats … More L26 – ACULL LA CIRERA : Reptes e il.lussions… (C05)

M30 – Joaquim Forcada i els terrenys a Montjuich : Ressenyes a la premsa de l’epoca (FOR08)

Una de les funcions d’aquest bloc ha estat recollir de la premsa de l’epoca qualsevol indici de membres de la familia, i donar-hi visibilitat. Crec que aquesta compravenda dels terrenys a Montjuich, té la suficient transcendencia, com perque li dediquem una entrada especifica.Mes enllà de tots aquests indicis i consideracions reflectits a la premsa de … More M30 – Joaquim Forcada i els terrenys a Montjuich : Ressenyes a la premsa de l’epoca (FOR08)

M29 – Forcada Hermanos : Promocions inmobiliaries a Sarrià… (FOR07)

A l’Arxiu del Districte de Sarria, hi ha dipositada la informació corresponent a l’antic Ajuntament de Sarria, ara fa quasi un segle integrat a Barcelona; dins d’aquesta documentaió es troba un index de les llicències otorgades per aquell Ajuntament, ordenades alfabeticament.Algunes d’elles també es troben digitalitzades; en primer lloc ressenyarem aquelles que estan presentades a … More M29 – Forcada Hermanos : Promocions inmobiliaries a Sarrià… (FOR07)

C10 – La caixa d’efectiu, i/o cada vegada menys raons per la seva existència…

El moviment d’efectiu a les empreses ha canviat substancialment en els darrers trenta anys : hem passat d’un majoria de transaccions en efectiu (tant en moneda local, com d’altres monedes, necessaries per als viatges a fora), a l’ús de targes i mitjans electrònics, i a la supressió fa mes de 20 anys de les monedes … More C10 – La caixa d’efectiu, i/o cada vegada menys raons per la seva existència…