L88xx – Les hemeroteques ; una font per coneixer la nostra historia dels darrers segles…

Un dels avenços que han ajudat en la recerca del nostre passat mes recent, son les hemeroteques i els cercadors, que ens simplifiquen molt la tasca de localització de determinats mots i persones, en diaris, publicacions i revistes…que els podem consultar des de casa. a) Les hemeroteques, per exemple, la de la Vanguardia “lavanguardia.com/hemeroteca” esn … More L88xx – Les hemeroteques ; una font per coneixer la nostra historia dels darrers segles…