M84,,- Josep Monés Vall(s), a “Exposición Nacional de Agricultura” del 1857 a Madrid, fa 165 anys…(PRA05)

Poques referències tenim d’aquesta branca familiar, al Prat del segle XIX, llevat del fill Mones Valls que va anar a Cuba; fa unes setmanes vaig localitzar, en el catàleg de la “Exposición Nacional de Agricultura” el nom d’en Josep Monés i Vall(s), del Prat de Llobregat. No hi cap altra grup familiar amb el nom … More M84,,- Josep Monés Vall(s), a “Exposición Nacional de Agricultura” del 1857 a Madrid, fa 165 anys…(PRA05)