C74,,- Prioritzar l’espai urbà històric, i la potenciació activa dels ajuntaments…

La planificació de l’entorn es massa rigida i s’adapta al moment en que s’ha decidit o realitzat; però la dinàmica de la propia societat fa què, amb el pas de pocs anys, algunes edificacions quedin sense utilitat o espais classificats amb certes limitacions, no permetin creixements més ordenats a nivell urbà : Hi instal.lacions, edificis … More C74,,- Prioritzar l’espai urbà històric, i la potenciació activa dels ajuntaments…