M107- Josefina Pidal, de Soler Monés, ressenya a “Hojas Selectas” (1918)

L’estudi de la branca familiar dels Monés a Cuba, m’ha permès ratificar i rectificar algunes de les dades que fins ara teniem conegudes; amb tot, cal estar molt amatents, i tenir la validació, almenys de dues fonts. El fet de què, a Cuba, i altres colonies caribenques, no sempre es poden corroborar amb els registres … More M107- Josefina Pidal, de Soler Monés, ressenya a “Hojas Selectas” (1918)