L93cx- La donació de Guillem Bernat de Queralt a quatre families, any 1078, de tot l’indret i terme de Montargull (G10)

Al llibre de la Francesca Español, “L’arquitectura religiosa  romànica a la Conca de Barbera i segarra tarragonina”, editat l’any 1991 per el Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (Monografies IV), he localitzat a la página 370, la transcripció, en llatí, d’un text corresponent a la donació que fan els Comtes de Queralt, a quatre families del indret de Montargull.

He d’agrair en primer lloc a la Laura Cusidó, professora d’institut, prop d’Igualada, i especialitzada en gresc i llatì, la seva col.laboració en la adaptació del text al llenguatge actual, per facilitar la seva comprensió, i a la Concepció Vidal per donar sentit i correcció ortogràfica a aquestes entrades.

La localització d’aquest text, juntament a un altra del 1080, on s’esmenta Raurich i La Cirera, ens permetran un estudi mes pormenoritzat d’aquesta época e indret, on qualsevol referencia que hi hagi, es prou valuosa,

Reprtoduim el text en llati, com es troba en el llibre esmentat, i la seva versió traduida. :

In nomine Domine. Ego Wilelm Bernard de Queralt et coniux mea, nomine Ermesendis, donatores sumus vobis Bremundo Durando et uxor tua,  nomine Garsendis,  et Wilelmo Raymundo et uxor tua, Retrude et Ermengards cum filiis, que sunt de Dalmaç Oliba et Arnall Vilelmi et uxor tua, Mager. Per hanc escriptura donationis nostrae, donamus nos vobis terra nostra propia, it est, ipsum Castrum de Montergull, quod nobis advenit ad nos donatores per parentorum sive qualicumque voces. Et est ipsum Castrum cum ipsa terra culta vel erma in comitatu ausonensis, infra términos de Queralt, in loco vocitato Munt Ergull. Afrontat ipsa terra culta vel erma ad parte orientis in terminum de Aguilo, sive de Montfret, et sic vadit per ipsos terminos qui sunt inter Montergull et Colomers. Et ad parte meridie in terminum de Sancta Columba, et descendit per ipsas pertegas ubi sunt ipsos alrataires.

Et de occiduo, in terminum de ipso Albio. Et ad parte vero circi afrontat in ipso Rubiol, et pervadit ad ipsos terminos que sunt infra Talavera et illos, et sic revertit ad terminos de Aguilo sive de Muntifred. Quantum infra istas afrontaciones includunt vel isti termini ambiunt, sic donamus nos vobis ipsum castrum suprascriptum, cum omnes fortitudines qui ibidem sunt vel in antea erum, et cum ipsa terra culta vel erma, pratis, pascuis, silvis, garricis, aquis, aquarii fontibus, fontanulis, viaeductibus, terraeductibus, et omnia et in ómnibus quantum dicere vel nominare potest, quod ad usum hominis pertinet vel valet.

Sic donamus nos, suprascriptos ad vos, praedictos, istum castrum suprascriptum com omnia suprascripta ad vestrum plenissimum propium alaudem, sive cum medietate de ipsa decima quod inde exeunt aut exierint, et alia medietate de ipsa decima ad nostrun hopus retinemus nos donatores. Et nos, suprascriptos donatores, sic donamus ad vos praedictos, per nos et posterita nostra ad vos et posteritates vestras, ad propium alaudem quodomo superius insertum est, et de ista donacione nullum patronum nec seniorem non eligatis nec faciatis, nec vos nec posteritas vestras, nec nos donatores vel posteritas nostra, vel cui nos dubitaverimus ipsum castrum de Queralt. Et ista donacione praescripta nobis licenciam (non) habeatis a vindere ne commutare nec ad vestros similes ut unius heredes ad alium, nec ad meliores de nos, donatores, nec ad nostros similes. Et de nostro juro in vestro, tradimus dominio et potestate ad vestrum propium, quomodo suprascriptum est.

Quod si nos, donatores, aut ullusque homo vel femina qui ista carta donacione venerit ad disrumpendum vel inquietare voluerit, non hoc valeat vindicare, sed componat aut componamus praescripta omnia in triplum, et in super ista donacione remaneat inconvulsa. Et nos supraescripti adquisitores, fideles erimus ad vos donatores vel ad posterita vestra, nos et posterita nostra, de ipsa retinentia que vos retinetis in ipsum castrum prescriptum, quomodo suprascriptum est.

Facta carta ista donacione .ii. nonas novembris anno XVIII regente Philippo Rege

Signum Guilelmi. Signum Ermesendis, qui istam cartam donacionis fecimus scribere et manibus nostris firmavimus, et testibus tradimus ad roborandum. Signum Remon Chonam. Signum Gallomi Conam. Signum Jorbert Adalbert. Signum Berenger Ramon. Signum Vilelm Gerbert. Signum Bernat Vilelm prolis Vilelm Bernadi. Signum Berenger Gilabert. Signum Bonball Bernard.

Isarnus presbiter, qui istam cartam donacione scripsit et sub die et anno prefixo.

En nom del Senyor. Jo Wilelm Bernard de Queralt i la meva dona, de nom Ermesenda, us donem a vosaltres Bremond Durand i la teva dona, de nom Garsenda, i  Wilelm Raimond i la teva dona Retrude i Ermengarda amb els fills, que ho són de Dalmaç Oliba i Arnall Vilelm i la teva dona, Mager. Per aquesta escriptura de la nostra donació, us donem la nostra pròpia terra, això és, el mateix llogarret de Montergull, el qual ha arribat a nosaltres donadors a través dels nostres pares o bé les veus de qualsevol. I aquest mateix llogarret amb aquesta mateixa terra ja sigui conreada o erma en el comptat ausonenc, sota els termes de Queralt, en el lloc anomenat habitualment Mont Ergull. Aquesta mateixa terra, conreada o bé erma, limita a la part de l’Orient en el terme d’Aguiló, o de Montfret, i així s’extén pels mateixos termes, els quals són entre Mont Ergull i Colomers. I cap aquesta part meridional en el terme de Santa Coloma, i baixa pels mateixos termes on són els mateixos voltants. I des de l’occident, en el terme del mateix Albió. I cap aquesta part arriba al mateix riu Rubiol, s’extén cap els mateixos termes que són a sota Talavera i aquells , i així torna cap els termes d’Aguiló o bé de Montfred. Pel que fa a sota, aquestes limitacions  inclouen  o bé aquests termes que ho circunden, així nosaltres us donem aquest llogarret mencionat a la part superior, de la mateixa manera que totes les fortificacions que hi hagi allà o que abans hi fossin, i amb aquesta mateixa terra treballada o erma, els prats, pastures, boscs, garrigues, aigües, fonts d’aigua, fontetes, camins, terreres, i totes  les coses que puguin ser dites o nomenades, per a l’ús pertinent o validesa per als homes.

Així, nosaltres donem, als abans anomenats, aquest lloc descrit anteriorment, el lloc del castell ple de lo propi, per el vostre pleníssim gaudi, ja sigui amb la part central d’aquesta dècima que d’aquí surten o surtin, i l’altra part central de la mateixa dècima  per la  nostra feina? Retenim  nosaltres els qui donem.  I nosaltres, els abans escrits donants, així us entreguem a vosaltres esmentats a dalt, per nosaltres i la nostra posteritat i per vosaltres i els vostres esdevenidors, per al propi profit que en certa manera està escrit més amunt, i sobre aquesta donació no n’escolliu ni en feu cap patró ni cap senyor, ni per les vostres posteritats, ni nosaltres sobre la nostra posteritat, per a qui nosaltres haurem de dubtar el mateix poble de Queralt. I per aquesta donació prescrita no podrem tenir llicència ni a vendre ni intercanviar ni amb els vostres iguals, ni d’un hereu a l’altre, ni amb persones millors que nosaltres, que en som donants, ni per als nostres iguals. I per el nostre jurament envers vosaltres  entreguem el domini i poder cap el vostre propi, de la mateixa manera que està escrit més amunt.

El fet que si nosaltres, donants, o qualsevol altre home o dona, que  es presentés amb aquesta carta de donació volés trencar o imposar-se, que això no ho pugui reivindicar, però si ho canvia o bé canviem tot el que hi ha escrit en tres vegades, i  per sobre aquesta donació romangui incanviable. I nosaltres els adquisidors esmentats anteriorment serem fidels a vosaltres donadors, i a la vostra memòria, i nostres a la nostra, sobre la mateixa retinença que vostaltres heu mantingut en aquest llogaret prescrit, tal i com ha estat escrit.

Feta la carta per aquesta donació, el dia 3 de Novembre de l’any 18 essent rei Felip.

Signat Guilelm. Signat Ermesenda, els quals han fet aquesta carta de donació i que hem firmat amb les nostres mans  i hem portat testimonis per corroborar el fet. Signat Remon Cona. Signat Gallom Cina. Signat Jorbert Adalbert. Signat Berenguer Ramon. Signat Vilelm Gerbert. Signa Bernat Vilelm fill de Vilelm Bernadi. Signat Berenguer Gilabert. Signat Bonball Bernard.

El presbíter Isarn, el qual ha escrit aquesta carta de donació i en el dia i l’any fixat.


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.