M78, – Els paissatges familiars, i la seva vulnerabilitat… El Prat de Llobregat : Els Bertrand i La Granja de la Ricarda. (PRA03)

El Prat, de fa 100 anys, tenía apart de la seva vitalitat propia, tres elements singulars e innovadors que mereixien el reconeixement i visites moltes vegades colectiva; propers l’un de l’altra representaven l’innovació : l’aerodrom, l’emissora i edifici de “La Telegrafia”, i la “Granja de la Ricarda”, aquests dos ultims en terrenys de la finca … More M78, – Els paissatges familiars, i la seva vulnerabilitat… El Prat de Llobregat : Els Bertrand i La Granja de la Ricarda. (PRA03)