D35,,-Elements per conèixer l’antiguitat d’una targeta comercial…

Hi ha diferents elements que ens permetrien cnoèixer d’una forma aproximada l’antiguitat de la mateixa, si considerem que aquest pot ser un criteri de classificació de les mateixes.Descartem d’inici dues opcions :1, Si hem estat nosaltres qui l’hem recollida del propi establiment, ens permetrà situar-la en un periode determinat.2, Si tenim més d’una tarja de … More D35,,-Elements per conèixer l’antiguitat d’una targeta comercial…