D43- Les primeres cèdules personals, l’antecedent del DNI…

els documents d’identificació formen de per si tota una varietat d’elements suceptibles de ser col·leccionables. Les cédules personals, els salvaconductes i visats, els passaports… les diferents classes i províncies en què van ser expedits, els relatius a períodes concrets de la nostra història o els emesos per ajuntaments o Generalitat de Catalunya… fins a la … More D43- Les primeres cèdules personals, l’antecedent del DNI…