C98,,- Els estats financers : les “analítiques” de les empreses i/o entitats…

Cada vegada més estem perdent el conèixer l’interpretació dels estats financers, d’empreses i entitats, potser, per la obligatorietat de preparar i presentar aquestes documentacions a la seva aprovació, en una Junta de socis.També, en part, perquè l’exposició dels mateixos es fa dificil, i poc atenta, per a persones no coneixedores del que son i el … More C98,,- Els estats financers : les “analítiques” de les empreses i/o entitats…