L167,,- La Cirera : Els noms de casa, i la seva història… (C40)

En aquests darrers mesos s’han incorporat, dues identificacions de cases, al carrer Major de La Cirera; amb la resta, d’altres que ja la tenien, van conformant la denominació i la història de les mateixes… Avui per avui, encara acostumem a identificar a les families, per el nom i la casa a que pertanyen però, la … More L167,,- La Cirera : Els noms de casa, i la seva història… (C40)