C68,,- La tranversalitat i el perquè de la comptabilitat…

Podem definir la comptabilitat co,m el conjunt d’eines que ens permeten registrar el moviments econòmics que s’hi produeixen (en una activitat econòmica principalment) i obtenir una informació global de l’evolució de la mateixa; per tant, té un valor imprescindible per conèixer la salut financera, la seva comparativa respecte d’anys anteriors, i per adoptar les decisions … More C68,,- La tranversalitat i el perquè de la comptabilitat…

D35,,-Elements per conèixer l’antiguitat d’una targeta comercial…

Hi ha diferents elements que ens permetrien cnoèixer d’una forma aproximada l’antiguitat de la mateixa, si considerem que aquest pot ser un criteri de classificació de les mateixes.Descartem d’inici dues opcions :1, Si hem estat nosaltres qui l’hem recollida del propi establiment, ens permetrà situar-la en un periode determinat.2, Si tenim més d’una tarja de … More D35,,-Elements per conèixer l’antiguitat d’una targeta comercial…

M78, – Els paissatges familiars, i la seva vulnerabilitat… El Prat de Llobregat : Els Bertrand i La Granja de la Ricarda. (PRA03)

El Prat, de fa 100 anys, tenía apart de la seva vitalitat propia, tres elements singulars e innovadors que mereixien el reconeixement i visites moltes vegades colectiva; propers l’un de l’altra representaven l’innovació : l’aerodrom, l’emissora i edifici de “La Telegrafia”, i la “Granja de la Ricarda”, aquests dos ultims en terrenys de la finca … More M78, – Els paissatges familiars, i la seva vulnerabilitat… El Prat de Llobregat : Els Bertrand i La Granja de la Ricarda. (PRA03)